اتم بازیگران مشاهده سرگرمی بازیگر ازدواج

اتم: بازیگران مشاهده سرگرمی بازیگر ازدواج تصویر انتشار سرگرمی

گت بلاگز اخبار اقتصادی و بازرگانی کم کردن قدرت خرید 40 درصدی کارگران از سال 89 نسبت به 92 / ربیعی

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با بیان اینکه قدرت خرید بازنشستگان نیز طی 8 سال تا 68 درصد کم کردن یافته هست، گفت: قدرت خرید کارگران در سال 92 نسبت به سال 89 نیز

کم کردن قدرت خرید 40 درصدی کارگران از سال 89 نسبت به 92 / ربیعی

ربیعی : کم کردن قدرت خرید 40 درصدی کارگران از سال 89 نسبت به 92

عبارات مهم : اشتغال

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با بیان اینکه قدرت خرید بازنشستگان نیز طی 8 سال تا 68 درصد کم کردن یافته هست، گفت: قدرت خرید کارگران در سال 92 نسبت به سال 89 نیز تا 40 درصد کم کردن یافته که از سال 93 با تعیین مزد تا 27 درصد جبران شده است هست.

به گزارش ایسنا، علی ربیعی با بیان اینکه برنامه دولت در سیاستگذاری کم کردن فقر در سال 97 مبتنی بر دو برنامه مبارزه با فقر و اشتغال هست، افزود: شاخص بودجه 97 براساس تجربه سال های گذشته در این دو حوزه دنبال خواهد شد. همچنین شاهد هستیم که این مباحث تبدیل به گفت وگوهای اجتماعی و همچنین مطالبه مردم در خیابان ها نیز شده است است.

کم کردن قدرت خرید 40 درصدی کارگران از سال 89 نسبت به 92 / ربیعی

وی با اشاره به اینکه دولت به دنبال خروج از فقر و با استفاده از برنامه اشتغال فراگیر و اشتغال روستایی هست، اظهار کرد: برنامه های مقطعی نیز در دولت جهت خروج از فقر در نظر گرفته شده است است.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با تاکید بر اینکه نه امام راحل نه مقام معظم رهبری و نه دولت به دنبال برنامه رشد و توسعه ای نیستند که فقرا زیر چرخ های آن له شوند، تصریح کرد: دولت به دنبال برنامه اشتغال فراگیری است که تنها مبتنی بر زیاد کردن رشد محض نباشد و نابرابری و فقر را به طور گسترده کم کردن دهد.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با بیان اینکه قدرت خرید بازنشستگان نیز طی 8 سال تا 68 درصد کم کردن یافته هست، گفت: قدرت خرید کارگران در سال 92 نسبت به سال 89 نیز

ربیعی در ادامه تجربه دولت یازدهم درخصوص اشتغال را ارقامی قابل توجه دانست و افزود: در سال 95 و 94 میزان جمعیت کشور 900 هزار نفر زیاد کردن یافته هست. هرچند دولت توانسته است متناسب با این نسبت مشاغلی را ایجاد کند ولی به علت زیاد کردن جمعیت فعال قیمت بیکاری کم کردن چندانی نیافته است.

وی با اشاره به اینکه در شش ماهه نخست امسال 355 هزار دفترچه اولیه تامین اجتماعی داشتیم، ادامه داد: در گذشته به ازای هر دو شغل رسمی یک شغل غیررسمی داشتیم ولی به علت رکود طولانی در حال حاضر به ازای هر شغل رسمی یک شغل غیررسمی داریم.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در ادامه با بیان اینکه در امسال 700 هزار شغل به وسیله دولت تولید شده است هست، گفت: آینده نگری می کنیم تا آخر سال به ارقام بهتری نیز درخصوص اشتغال زایی دست پیدا کنیم. پرسشها اقتصادی و اجتماعی معمولا با تاخیر زمانی به دوره بعد انتقال یافته می شود.

کم کردن قدرت خرید 40 درصدی کارگران از سال 89 نسبت به 92 / ربیعی

ربیعی با اشاره به اینکه از سال 76 به مدت 8 سال در کشور با زیاد کردن قیمت رشد روبه رو بوده ایم، توضیح داد: به علت تاخیر نمود پرسشها اقتصادی در حال حاضر شاهد هستیم که در کشور رکود اتفاق افتاده هست. همچنین پرسشها مربوط به استفاده از منابع آب و خاک که طی 40 تا 50 سال گذشته اتفاق افتاده اند نیز در دولت یازدهم و دوازدهم خودشان را نشان داده اند. مساله خشک شدن دریاچه ها و یا حتی صندوق بازنشستگی نیز که با 60 سال بی اعتنایی روبه رو بوده هست، در این دوره سر باز کرده است.

وی در ادامه جمعیت 15 تا 34 سال جویای کار در کشور را تا 40 درصد دانست و توضیح داد: متولدین دهه 60 در حال حاضر به سن ورود به بازار کار رسیده اند این در حالی است که کیک اقتصاد کوچک شده است و از طرفی انفجار جمعیتی این دهه نیز وقت های شغلی را کم کردن داده به طوری که باید جهت اشتغال جوانان جویای کار دهه 70 و نیمه 80 نیز فکری بکنیم.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با بیان اینکه قدرت خرید بازنشستگان نیز طی 8 سال تا 68 درصد کم کردن یافته هست، گفت: قدرت خرید کارگران در سال 92 نسبت به سال 89 نیز

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با اشاره به چالش های موجود بر سر راه اشتغال زایی در کشور افزود: در حال حاضر افراد جویای کار عمدتاً میل به به یافتن مشاغلی متناسب با تحصیلات خود هستند. در گذشته تنها 20 درصد از افراد جویای کار تحصیلکرده بودند. این در حالی است که در سال 95، 40 درصد از بیکاران دانش آموخته هستند.

ربیعی در ادامه از تخصیص داده شده است 100 میلیارد تومان جهت حق بیمه کارگری خبر داد و گفت: امیدواریم تا آخر سال حق بیمه و یارانه مزد را به شکل کامل با استفاده از این مبلغ پرداخت کنیم.

کم کردن قدرت خرید 40 درصدی کارگران از سال 89 نسبت به 92 / ربیعی

وی در ادامه هدفگیری دولت در حوزه ثبات اقتصادی را خوب ارزیابی کرد و اظهار کرد: در حال حاضر این جهت گیری به درستی انجام شده است ولی با موانع زیادی روبه رو هست. جهت برنامه ریزی های اقتصادی دولت و مبارزه با بیکاری از بیش از 40 کارشناس بین المللی جهت حضور در کشور دعوت به عمل آمده و براساس نظرات آنان برنامه ریزی هایی انجام شده است هست. با این وجود موانعی نظیر عدم دسترسی به 400 میلیارد تومان پول مربوط به بازنشستگان و به علت عدم دسترسی به بازارهای جهانی از جمله این موانع است.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی تعداد بیکاران در کشور نزدیک به 3 میلیون و 100 هزار نفر اعلام کرد و گفت: باید تلاش کنیم تا تعداد مشاغل را نسبت به جوانان در سنین اشتغال زیاد کردن دهیم. در حال حاضر دولت به طور میانگین در طول یکسال بیش از 700 هزار شغل تولید می کند که جوابگوی این میزان نیست.

ربیعی با اشاره به برنامه امسال دولت درخصوص پیگیری به بافت های فرسوده و توسعه حمل ونقل توضیح داد: درخصوص بافت های فرسوده و مشاغل مرتبط با ساختمان سازی دستکم بیش از 40 شغل تولید خواهد شد و در عین حال نیز می توانیم در برابر زلزله شهرها را مقاوم سازی کنیم و جهت طبقات پایین نیز مسکن بسازیم. همچنین در حوزه توسعه حمل ونقل در کنار حفاظت از محیط زیست بیش از 30 هزار شغل نیز تولید خواهد شد.

وی با اشاره به اینکه دولت به دنبال تولید مشاغل پایدار و پرکشش هست، تصریح کرد: این مشاغل مربوط به اشتغال در سطح خرد و میانگین است و به دنبال اشتغال زایی در صنایع سنگین نیست. این برنامه ریزی ها به کمک کمیته های تخصصی و دبیرخانه شورای عالی اشتغال انجام می شود.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در ادامه برنامه دولت را متمرکز بر روی دهک های اول تا چهارم اقتصادی جهت جلوگیری از سقوط آنان به طبقات پایین تر دانست و گفت: نمودارها نشان می دهند که در دهک ششم اقتصادی خانواده ها حداکثر تا 2 میلیون و 400 هزار تومان درآمد دارند که این نشان می دهد ممکن است آنان حتی با مبتلا شدن به یک بیماری و هزینه های درمانی به دهک های پایین سقوط کنند.

ربیعی در ادامه تلاش دولت جهت تولید زیرساخت های مرتبط با اشتغال در مناطق مناسب ارزیابی کرد و گفت: اگرچه شاید این زیرساخت ها باعث شده است اند تا بیش از 90 درصد از مناطق کشور از گاز و یا آب آشامیدنی سالم برخوردار باشند ولی ما همچنان نتوانسته ایم این زیرساخت ها را با اشتغال در این مناطق پیوند بزنیم. در حال حاضر می توان ادعا کرد که کودکی در کشور وجود ندارد که مایل باشد به مدرسه برود ولی نتواند البته در این حوزه دلایل فرهنگی و خانوادگی نیز وجود دارند که دولت در تلاش است تا در این زمینه نیز کارهایی را انجام دهد.

وی در ادامه تصریح کرد: در حال حاضر میانگین درآمد یک خانواده پنج نفری مستمری بگیر 640 هزار تومان است که براساس بودجه پیشنهادی سال آینده باید به 900 هزار تومان برسد. براساس گفته مدیر جمهور افرادی که خارج از نهادهای حمایتی هستند نیز باید شناسایی شوند که تاکنون توانسته ایم بیش از 800 هزار نفر از آنان را شناسایی کنیم.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در ادامه با اشاره به کارها و سیاست های دولت درخصوص حمایت از کشاورزان نیز افزود: دولت در این خصوص نزدیک به 15 هزار میلیارد تومان از کشاورزان گندم خریداری کرده هست. در سال 92 تورم مواد غذایی 56 درصد بود. 11 درصد از قدرت خرید کارگران فقط در سال 91 و 92 از دست رفت ولی با این حال توانستیم تورم را کنترل کنیم.

ربیعی در ادامه با اشاره به کارها دولت درخصوص کم شدن قیمت تورم 40 درصدی در دوره های گذشته و کاستن از اثرات آن بر زندگی حال حاضر مردم افزود: کم کردن تورم کمک می کند تا افراد جامعه به دهک های پایین سقوط نکنند. نمی توان انکار کرد که در حال حاضر کارگرانی در کشور هستند که تا شش ماه حقوق نگرفته اند. این اتفاقات به علت ریزش شدید نیروی کار در کشور بوده است که دولت تلاش کرده است با تخصیص داده شده است 16 میلیارد تومان از زیاد کردن ریزش نیروی کار جلوگیری کند.

وی در ادامه تاکید کرد: اینکه تلاش کنیم همه پرسشها را در کشور با استفاده از زیربنای اقتصادی تحلیل کنیم نادرست هست. ما باید تلاش کنیم تا شرایط زندگی سالم را جهت افراد جامعه در همه حوزه ها فراهم کنیم و به همین علت نباید یأس و ناامیدی را در کشور پمپاژ کنیم.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در ادامه با تاکید بر اینکه سه سال است کشور از شرایط رکود خارج شده است هست، ادامه داد: باید با استفاده از ثبات، آرامش و فضای عقلانی ایجاد شده است یأسی که در جامعه به وجود آمده را کمرنگ کنیم. صداوسیما نیز باید بیش از این با دولت همکاری می کرد. همچنین دولت نیز در پاسخ به مطالبات مردم نیز باید عملکرد بهتری از خود نشان می داد.

ربیعی در ادامه با بیان اینکه در همه جای دنیا اعتراضاتی از سوی مردم نسبت به دولت ها اتفاق می افتد، ادامه داد: نباید فراموش کنیم که بین اعتراض، ناآرامی و تخریب تفاوتی وجود دارد. ما صدای مردم را به خوبی می شنویم اعتراض کردن حق آنان است ولی گاهی این اتفاقات موجی را ایجاد می کند که در آن سودی جهت هیچ کس وجود ندارد. حتی بعضی از کشورهای همسایه نیز با تمدن ایرانی مسئله دارند. کشوری مانند آمریکا تنها به دنبال پیدا کردن منافع خود در منطقه است.

وی در ادامه با اشاره به مهمترین اقدام دولت درخصوص بازنشسته ها افزود: تلاش کردیم تا در اصلاح اوضاع معیشت بازنشستگان به سمت پایداری صندوق ها پیش برویم. پایداری صندوق ها به این معناست که آنها باید بتوانند مستمری هایشان را اصلاح بخشند و حمایت دولت هر سال نسبت به آنان کم کردن یابد. این اتفاق با استفاده از عقلانیت دولت در حال انجام است.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با تاکید بر اینکه سالمندی افراد نباید توأم با بیماری، فقر و معلولیت باشد، اظهار کرد: باید تلاش کنیم تا سالمندی سالمی را جهت افراد فراهم کنیم. به همین منظور دو سند از دو منظر بین وزارت رفاه و وزارت بهداشت به عنوان سند جامع سالمندی تهیه شده است است.

ربیعی با اشاره به اینکه تامین حقوق بازنشستگان در سال آینده از محل هدفمندی بودجه ها انجام خواهد شد، توضیح داد: با توجه به انفجار جمعیتی دهه 60 باید از همین الان فکری به حال سالمندی آنان کنیم.

وی در ادامه از گسترش خدمات درمانی تامین اجتماعی در حاشیه شهرها و مناطق محروم خبر داد و افزود: در 15 سفر استانی ای که از ابتدای این دولت انجام داده ام چندین مرکز درمانی در مناطق کردنشین، جنوب غرب تهران، شیراز، تبریز، شهر ری و… شروع به ساخت کرده اند.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در آخر با اشاره به سوددهی «شستا» اظهار کرد: سرمایه گذاری ای که در این حوزه انجام شده است با روش غلطی همراه بوده هست. می دانیم که 80 درصد از سود این بنگاه با استفاده از 20 درصد از سرمایه گذاری خودمان بوده هست. برنامه دولت این است که در سرمایه گذاری های تازه عمومی وارد نشود و به دنبال خروج از این بنگاه ها باشد. تامین اجتماعی باید به طور کلی به دنبال مبارزه با فقر و کم کردن آسیب های اجتماعی با سهم کمتری از دولت و استفاده زیاد از شرکای اجتماعی باشد به همین علت باید نظام تامین اجتماعی گسترش یابد و به شکل جامع خدمات گسترده ای مانند بیمه بیکاری و کم کردن شکنندگی اجتماعی افراد را مشمول بر شود.

واژه های کلیدی: اشتغال | برنامه | استفاده | علی ربیعی | وزیر تعاون | اشتغال زایی | برنامه ریزی | اشتغال جوانان | آسیب های اجتماعی

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : blogzz