اتم بازیگران مشاهده سرگرمی بازیگر ازدواج

اتم: بازیگران مشاهده سرگرمی بازیگر ازدواج تصویر انتشار سرگرمی

گت بلاگز اخبار سیاسی و اجتماعی گوینده جمله «دختر…!» اصولگرا و عضو پایداری است / نماینده مجلس

جعفرزاده ایمن آبادی نماینده مجلس گفت: گوینده جمله ” دختر…” اصولگرا و عضو پایداری است.

گوینده جمله «دختر...!» اصولگرا و عضو پایداری است / نماینده مجلس

نماینده مجلس: گوینده جمله «دختر…!» اصولگرا و عضو پایداری است

عبارات مهم : رادیو

جعفرزاده ایمن آبادی نماینده مجلس گفت: گوینده جمله ” دختر…” اصولگرا و عضو پایداری است.

به گزارش انتخاب، غلامعلی جعفرزاده ایمن آبادی، نماینده رشت در مجلس در توئیتی نوشت: خدا را شکر یک نماینده اصولگرای پایداری گاف دختر …! رو کرده و عضو لیست و فراکسیون امید و اعتدالی نیست. دیگه رسانه های اصولگرا احساس وظیفه نمی کنند به فحش ببندش و هزار جور وارونه حرفش رو جلوه بدهند. چون خودی بوده مشکلی نیست!

گوینده جمله «دختر…!» اصولگرا و عضو پایداری است / نماینده مجلس

روز سه شنبه؛ «جهانبخش محبی نیا» مشغول صحبت راجع به یک طرح در مجلس بود. میان دو جمله اش سکوت کرد تا نفسی بگیرد.صدای مجلس از رادیو پخش مستقیم می شد. در حالی که محبی نیا ساکت بود، ناگهان صدایی دورتر از میکروفون مهم به گوش رسید: «به ما این دختر خوشگل ها رو نشون بده».

جعفرزاده ایمن آبادی نماینده مجلس گفت: گوینده جمله ” دختر…” اصولگرا و عضو پایداری است.

واژه های کلیدی: رادیو | گوینده | اصولگرا | نماینده مجلس | اخبار سیاسی و اجتماعی

گوینده جمله «دختر...!» اصولگرا و عضو پایداری است / نماینده مجلس

گوینده جمله «دختر…!» اصولگرا و عضو پایداری است / نماینده مجلس

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : blogzz